Kupujący może w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli umowa dotyczy świadczeń ściśle związanych z jego osobą (produkty szyte na miarę, tkaniny cięte z metra).

Odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym:
    – nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony
– jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada

Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

Zgodnie z Art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.